ÕE AMETIKOHALE ON VÕIMALIK KANDIDEERIDA KÕIGIL, KES ON OMANDANUD ERIALASE MEDITSIINILISE HARIDUSE.

Õendustöötajana töötamiseks on vajalik NMC registreering. Ilma NMC registreeringuta Suurbritannias õena töötada võimalik ei ole. Kuni kandidaat taotleb NMC registreeringut pakume võimalust töötada abiõena.

Hetkel otsime õendustöötajaid üle 80-sse Suurbritannia haiglasse ja hooldekodusse.

Meie vahendatavad haiglad asuvad üle Suurbritannia ja kõigis suuremates linnades.

Õendustöötaja ametikohtadele kandideerijatele pakume:

 • Tasuta abi dokumentide vormistamisel Suurbritannias.
 • UK NMC registreeringu (Suurbritannia med.õe registreering) taotlemist.
 • Tasuta assistenti (sisseelamise abistamiseks Suurbritannias kohapeal) esimesed 3 kuud alates tööleasumisest.
 • 20 tööpäeva tasustatud puhkust aastas.
 • Katseaja (3 kuud) lõppedes palgatõusu.
 • Konkurentsivõimelist palka.
 • Lisatasusid.


Õendustöötaja ametikohtadele kandideerijatelt ootame:

 • Eelnevat, vähemalt 3 aastast töökogemust, mis annab eelise, kuid ei ole nõutav.
 • Lõpetatud meditsiinilised erialased õpingud ja omandatud diplom.
 • Inglise keelt suhtlustasandil.
 • Eesti Vabariigi või muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsust.

Lisainfo:

 • Enne tööleasumist on vajalik NMC registreering, mis annab õiguse töötada Suurbritannias õendustöötajana.
 • Reisikulud on lennupilet Eestist Suurbritanniasse Ryanair lennukitega kokku ca. 33 €*. Kõik reisikulud tuleb tasuda endal ning neid ei kompenseerita. * Hind võib muutuda vastavalt lennufirma tingimustele antud hind on näidatud broneerides pileti 1 kuu ette.
 • Kokku võiks iga tööleasuja tööleasumiseks igapäevaste kulutuste ja söögi tarvis Suurbritanniasse kaasa võtta ca 500 €.
 • Esimene palgapäev on ca 3 nädala pärast alates tööleasumisest.
 • Suurbritanniasse on õendustöötajal võimalik kaasa võtta kogu perekond, ümberasumise Eestist Suurbritanniasse korraldame meie.
 • Suurbritannia elukoha leiame meie, kuid elukohta on võimalik otsida ka iseseisvalt.
 • Igal õendustöötajal on võimalik valida, kas soovitakse kandideerida ainult haiglatesse või ka hooldekodudesse ja teistesse tervishoiuasutustesse.
 • Tööaeg on nominaalaeg (22 tööpäeva kuus, 8 tundi päevas), kuid on võimalik teha ka lisatunde ning töötada graafiku järgi.
 • Meie kliendid (haiglad, hooldekodud, tervishoiuasutused,…) asuvad üle Suurbritannia ning enne kandideerimist ei ole võimalik prognoosida millisesse linna või piirkonda tööpakkumise teha saame. Peale edukat kandideerimist ja NMC registreeringut saame igale õendustöötajale teha tööpakkumisi.
 • Erinevustest Suurbritannia erahaigla ja riikliku haigla vahel loe siit


NB! Olenevalt haiglast võivad nõudmised, pakutav palk ja ootused erineda.

Kandideerimiseks Saksamaa ametikohale on vajalik CV inglise või vene keeles.

Inglisekeelne CV palun saatke meile läbi online kandideerimisvormi.

Asukohad

interaktiivne kaart