Erinevus Suurbritannia erahaigla ja riikliku haigla (NHS) vahel. Patsiendile ei tohi teenuste valik ja nende kvaliteet erineda, kas tervishoiuteenust tarbitakse era- või riiklikus hailgas.

Keskkond

Erahaiglad ja kliinikud asuvad üldjuhul uuemates hoonetes, mis loob patsiendile mulje, et teenuste kvaliteet on kõrgem. Igal patsiendil on oma privaatne tuba oma vannitoa ja wc-ga, mis haiglapalati asemel meenutab rohkem õdusat hotellituba.

Pakutavat toiduvalikut ja maitseeelistusi on patsiendil võimalik mõjutada erahaiglas, kus riiklikus haiglas pakutava toidu osas on raske teha erisusi, kuna kogused on patsientide hulga tõttu mitmekordsed võrreldes erahaiglaga.

Ooteaeg

Sageli otsustatakse erahaigla kasuks just lühikese ooteaja pärast. Valitsuse ponnistused ravijärjekordi ei ole andnud suuri tulemusi, sest Suurbritannia elanikkond järjest vananeb ning peamised tervisehädad on tingitud rahvastiku ülekaalulisusest, alkoholi tarbimisest ja suitsetamisest.

Seadmed

Riiklikud haiglad on üldjuhul paremini varustatud erinevate meditsiinilisete seadmetega, kuna osad protseduurid eeldavad kallist aparatuuri ja väiksematel erahaiglatel puudub rahaline võimalus aparatuuri soetamiseks või laenamiseks. Erahaiglad on sunnitud osad parsiendid suunama riiklikesse haiglatesse, et partsient saaks ravi mida ta väärib ja vajab.

Sellele vaatamata suudab erahaigla uuendada oma väiksemaid instrumente ja aparatuuri tihedamalt, kui riiklikud haiglad.

Esmaabi

Erahaiglate peamine eesmärk ei ole pakkuda kriitilisi esmaabi operatsioone. Küll aga keskmise raskusastmega operatsioone, olenevalt kirurgi ajakavast ja operatsioonisaali hõivatusest. Riiklikud haiglad on varustatud aparatuuriga, millega saab teostada kõiki vajalikke operatsioone.