Fresh Job on üle 12 aastase kogemusega personalivahenduse ettevõte. Vahendame töötajaid peamiselt Eestisse, Iirimaale, Suurbritanniasse Šveitsi, Saksamaale, Itaaliasse, Portugali ja Poola.

Meie kliendiks on rahvusvaheline hotellikett, kes ostsib oma Saksamaa 4* hotelli meeskonda SOUS CHEF (PEAKOKA ASETÄITJA).

 

Tööülesanded

 • Sous Chef on sõbralik külaliste ja töötajate vastu ning keskendunud oma tööle, mille tulemuseks on hea meeskonnatöö ja parim külaliste rahulolu.
 • Vastutab soojade ja külmade roogade eest, sealhulgas lao, külmkappide, kartuli- ja köögivilja ettevalmistus ruumide ning kõigi muude toiduvalmistamise kohtade toimimise eest.
 • Kohustus kontrollida alluvate isikliku hügieeni ja vormirõivaid. Teostada pistelist kontrolli töökohtadel, ladudes ja külmkappides.
 • Koostada personali töögraafikuid.
 • Täita peakoka juhiseid töökorralduse ja roogade valmistamise osas.
 • Peab olema pidevalt teadlik varude tasemest ja kvaliteedist (eriti köögiviljad ja puuviljad) ning kontrollima laoseisu vähemalt kord päevas. Vajadusel täiendama laovarusid.
 • Roogade valmistamise peab planeerima ja arvestama peakoka ettekirjutustega
 • Sous Chef juhendab oma otseseid alluvad vastavalt sisekorraeeskirjade ja ametijuhenditele. Viib läbi arenguvestluseid, milles arutatakse töötajate tugevaid ja nõrku külgi.
 • Sous Chef on otseselt vastutav, et kõik tema otsesed ja kaudsed alluvad on täielikult teadlikud toidu käitlemise, kontrollimenetluste ja hotelli sanitaar- ja terviseprogrammi standarditest.
 • Sous Chef peab omama ülevaadet oma personali ametialastest teadmistest ja vajadusel koolitama (uuesti koolitama) töötajaid. Koolitus peab hõlmama praktilist ja teoreetilist osa.
 • Uusi köögi töötajaid tuleb koolitada ja hoolikalt jälgida vähemalt kolme kuu jooksul.
 • Kõik masinad ja seadmed peavad olema heas korras. Sous Chef peab tagama, et kõik töötajad tunneksid vastavate seadmete puhastamise protseduuri. Selleks peab Sous Chef korraldama koolitusi ja kontrollima personali, et nad mõistaksid selle masinate puhastamise kõiki aspekte.
 • Tagada kahepoolne suhtlus kõigi köögi töötajatega.
 • Järgige korrektseid distsiplinaarmenetlusi, nagu on kirjeldatud käsiraamatutes.
 • Sous Chef on täielikult teadlik ettevõtte standarditest oma valdkonnast vastavalt käsiraamatutele, ning olema täielikult teadlik iga töötaja ametikirjeldusest.
 • Sous Chef vastutab etteantud standardite hoidmise eest ja jälgib, et töötajad vastavad ametijuhendis etteantud standarditele.
 • On teadlik ja järgib turvalisuse / tuleohutuse protseduure vastavalt hotelli reeglitele ja eeskirjadele.

Nõudmised kandidaadile

 • Peab tundma rahvusvahelist köögi eripärasid
 • Peab olema hea inglise või saksa keele oskus
 • Omama erialast haridust (toore ja kuumtöödeldud toidu käitlemine)
 • Omama vähemalt 5 aastat praktilist töökogemust kokana restorani või hotelli köögis.
 • Olema võimeline tegelema kvaliteedikontrolli roogade, töötajate ja teeninduse osas.
 • Omama väga head toiduhügieeni korralduse kogemust.
 • Peab olema teadlik HACCP enesekontrolliplaani koostamise põhimõtetega.
 • Tahet õppida ja omandada uusi teadmiseid.
 • Vähemalt 18 aastat vana
 • Omama Euroopa liidu liikmesriigi passi.

Kasuks tuleb

 • Saksa keele oskus

Omalt poolt pakume

 • Majutust ja toitlustust 3x päevas maksumusega 125 € kuu.
 • Heade tulemuste puhul võimalust pikendada tähtajalist lepingut.
 • Koolitust ja dokumentide tasuta vormistamist
 • Võimalust kandideerida, tööle asuda ja elada Saksamaal koos sõpradega

Lisainformatsioon

 • Võimalik asuda tööle esimesel võimalusel.

Töötasu

 • NETOPALK: 2500 €

Asukoht

Saksamaa, Moers