Fresh Job osaühingu (Fresh Job) veebilehe sisu on kaitstud autoriõigusega.
Keelatud on veebilehe sisu osaline või täielik reprodutseerimine, edastamine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis ilma Fresh Job eelneva kirjaliku loata.

Kasutaja juurdepääsu lihtsustamiseks võib Fresh Job kasutada oma veebilehel viiteid saitidele, mille omanikeks või haldajateks on kolmandad osapooled. Fresh Job ei oma kontrolli kolmandate osapoolte saitide sisu üle ning ei võta endale vastutust kolmanda osapoole saidil loodud ja avaldatud materjalide eest. Viide Fresh Joble mittekuuluvale saidile ei tähenda seda, et Fresh Job annab heakskiidu kolmanda osapoole saidile, seal mainitud toodetele või teenustele.

Käesoleva saidi ja selle sisu kättesaadavaks tegemisel on lähtutud Teie mugavusest. Fresh Job veebilehekülgede sisu esitatakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“. Me ei anna otseseid ega kaudseid garantiisid lehekülgede kättesaadavuse, täpsuse, usaldusväärsuse ja sisu suhtes, sealhulgas garantiisid valdusõiguse või kellegi õiguste mitterikkumise kohta ning kaudseid garantiisid turustatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Fresh Job ei vastuta käesoleva teenuse kasutamisest või mittekasutamisest tulenevate otseste, kaudsete, juhuslike, spetsiifiliste või järgnevate kahjude, saamata jäänud tulu või äritegevuse katkestuste eest, isegi kui Fresh Job on selliste kahjude võimalikkusest teadlik.

Copyright 2012. Fresh Job osaühing. Kõik õigused kaitstud.