Paljud meie kandidaadid on seisnud silmitsi murega, millised dokumendid on vajalikud õendustöötaja registreeringu taotlemiseks Suurbritannias, kus neid tõlkida ja notariaalselt kinnitada ja mis kõik see maksma läheb?

Tulles vastu kandidaatide tungivale soovile avasime kampaania raames teenuse, mis võimaldab Teil kogu asjaajamise Suurbritanniasse õendustöötajana tööleasumisel usaldada meie kätesse ja seda ainult tõlke (vannutatud tõlk) ja notariaalse kinnituse (notar) teenustasu eest.

Kõik algab taotlusest.

Taotluse vormi leiate lehe lõpust.

Meie pakutav teenus hõlmab endas NMC (Nursing and Midwifery Council- “Õendus ja ämmaemanduse nõukogu”) registreeringu ja meie esindatavate tööandate jaoks vajalike dokumentide hankimist, täitmist, tõlkimist inglise keelde, notariaalset kinnitamist, korrektset edastamist NMC-le ja tööandjale.

 1. Palun täitke ära kõik taotluse vormi väljad, mille kirjelduse ja sisututvustuse leiate väljade juurest.
 2. Täidetud vormi postitamiseks palun klikkige lehekülje lõpus oleval nupul Saada.
 3. Teie personaalset kompleksteenuse progressi on Teil võimalik jälgida interneti vahendusel (ainult google kasutajakonto olemasolul).
 4. Dokumentide maht sõltub Teie erialaste õpingute lõpetamise aasta(te)st ja eelneva(te)st töökogemus(t)est.
 5. Vajalikud dokumendid NMC registreeringu ja meie esindatavate tööandjate jaoks on:
  1. Sünnitunnistus
  2. Abielutunnistus
  3. Abielulahutustunnistus
  4. Nimemuutmise tunnistus
  5. Diplom(id)
  6. Hinnetelehed
  7. ID-kaart
  8. Pass
  9. Täiendkoolituse sertifikaadid
  10. Eesti Terviseameti sertifikaat
  11. CV
  12. 2 soovituskirja töökohast, mis iseloomustavad Teid erialaselt
  13. Tervisetõend
  14. Karistusregistri väljavõte
  15. Vaktsineerimispass
  16. NMC dokumentatsioon
 6. Teenuse hind kujuneb vastavalt dokumentide mahule. Tõlgete hinnakujunduses on arvestatud 1 standardlehekülje pikkusega 1800 tähekohta koos tühikutega sihtkeeles. Väikseim tõlke maht on 0,5 lk.
 7. Küsimuste ja ettepanekute puhul palun kontakteeruge meiega telefonil +372 5377 7654 või e-posti teel freshjob@freshjob.ee

NMC taotluse vorm


Isikuandmed ja aadress. "Küsimused 1-15"

Vormile sisestatud infot kasutame Teie isikuandmeid ainult ettevõtte siseselt ning sihtotstarbeliselt teile Suurbritannia õendustöötaja registreeringu taotlemiseks.

Punase kirjaga küsimused on kohustuslikud täita.

1. Tiitel (Miss/Mr/Mrs/Ms/Muu):
MissMrMrsMs
2. Sünnikuupäev:
3. Eesnimi:
4. Perekonnanimi:
5. Kodakondsus:
Eesti
6. Teie elukoha riik:
Eesti
7. Maakond:
8. Linn:
9. Tänav:
10. Maja/korter:
11. Indeks:
Elukoha indeksi võite leida aadressilt http://www.post.ee
12. Kodune telefoni number:
13. Mobiil telefoni number:
14. E-posti address:

15. Google e-posti aadress:

Vajalik, kui soovite jälgida oma taotluse progressi interneti vahendusel. Google e-posti aadressina sobib kasutaja@gmail.com, kasutaja@msn.kasutaja@com, kasutaja@google.com, kasutaja@hotmail.com aadresse.

Eriala ja kvalifikatsioon. "Küsimused 16-19"

Allolevas lõigus palume teil vastata küsimustele, mis puudutavad teie praegust õendustöötaja registreeringut ja spetsialiseerumist.

16. Riik, kus omandasite erialase meditsiinilise hariduse:
17. Riik, kus olete hetkel registreeritud õendutöötajana:

18. Palun valige allolevast valikus sobiv registreering.

Täiskasvanute õendustöötajale valige, kui olete õppinud üldõeks.

NMC (Nursing and Midwifery Council) registreering on kohustuslik kõigile õendustöötajatele, kes soovivad töötada Suurbritannias.

19. Kas teil on õendustöötaja registreering mõnes muus riigis?
Palun lisage siia nimekiri riikidest, kus olete registreeritud lisaks eelmises vastuses nimetatud riigile.

Dokumentide loetelu "Küsimused 20-27"

Palun täitke ära allolevad küsimused võimalikult täpselt, sest antud dokumendid on vajalikud nii Suurbritannia õendustöötaja registreeringu taotlemisel, kui tööandjale. Dokumentide osas on vajalik lehekülgede arv ja dokumendi keel, et saaksime ülevaate töö mahust.

20. Sünnitunnistus
Lehekülgede arv Dokumendi keel).
21. Diplom(id)
Lehekülgede arv Dokumendi keel).
22. Hinnetelehed
Lehekülgede arv Dokumendi keel).
23. Täiendkoolituse sertifikaadid
Lehekülgede arv Dokumendi keel).
24. 2 soovituskirja
Lehekülgede arv Dokumendi keel).
25. Abielutunnistus
Lehekülgede arv Dokumendi keel).
26. Abielulahutustunnistus
Lehekülgede arv Dokumendi keel).
27. Nimemuutmise tunnistus
Lehekülgede arv Dokumendi keel).


28. Palun sisestage 4-kohaline turvakood captcha