Õendustöötaja registreeringu taotlemine Euroopa Liidu liikmesriikides.

Õendustöötaja välisriigi registreeringu taotlemise teenust pakume kõigile õendustöötajatele kellel on läbitud erialased õpingud allolevates koolides:

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Endiste nimedega: Tallinna Meditsiinikool ja Kohtla-Järve Meditsiinikool

Tartu Tervishoiu Kõrgkool Endise nimega: Tartu Meditsiinikool

Registreering annab õendustöötajale õiguse töötada välisriigi haiglates või hooldekodudes õendustöötajana. Registreering on kohustuslik kõigile välisriigis töötavatele õendustöötajatele olenemata kodakondusest ja päritolust.

Suurbritannias menetleb õendustöötaja registreeringut Õendustöötajate ja ämmaemandate nõukogu (NMC).

Esmakordsel taotlemisel pikendatakse registreering üheks aastaks, NMC registreeringut on vaja uuendada iga aasta.

NMC registreeringu taotlemisel võite kandideerida meie pakutavatele ametikohtadele, kandideerida ja valida tööandja iseseisvalt või läbi konkureerivate töövahendusettevõtete.

NMC registreeringu taotluse saate esitada läbi meie kodulehe link NMC taotluse vormile.

Kasulikud lingid:
NMC taotluse vorm
Nursing and Midwifery Council (NMC)